Zisson logo


Zisson er et innovativt IT-selskap med kontorer i Oslo og Stockholm, som utvikler og drifter kontaktsenter- og sentralbordløsninger. Zisson ble etablert i 2007 med ambisjoner om å forenkle og forbedre kommunikasjonen mellom bedrifter og sluttkunder. Vår visjon er enkel - vi skal være førstevalget til alle virksomheter som tar kundereisen på alvor! Våre engasjerte kollegaer er avgjørende for å nå målet vårt, og verdien som står sterkest hos oss er at vi er ett team.

Vi er stolte av å være partnere med ledende firmaer som ønsker å levere de beste tjenestene for kundekontakt. Våre partnere er Telenor, Techstep, Friday Networks og Mobit. Sammen med våre partnere har vi 400 kunder i offentlig og privat sektor. Siden 2018 har Verdane Capital vært vår investeringspartner. I 2019 gjorde vi vårt første oppkjøp, det svenske selskapet Clear IT. Vi har fokus på kundedrevet utvikling, trender i markedet og den nyeste teknologien. I Zisson har man muligheten til å påvirke egen arbeidsdag, sette dagsorden og drive utviklingen fremover.

I begynnelsen av 2021 utvidet vi tilbudet for kundedialog gjennom oppkjøpet av mar-tech selskapet, Socialboards. Socialboards samler all kundedialog i sosiale medier, live chat og e-post i ett ticketing-system. Sammen vil Zisson og Socialboards levere enda bedre kundesenterløsninger til markedet.

Samfunnsansvar

Vi tar bedriftens sosiale ansvar (CSR) på alvor. Vi jobber for likestilling og mangfold i alle deler av vår organisasjon. Vi tar samfunnsansvarlige valg for å redusere bedriftens miljøfotavtrykk. Vi er stolte av å si at over 90% av våre ansatte velger en miljøvennlig reisevei. Ytterligere støtter vi vårt lokalmiljø ved å bistå flere lag i ungdomsidretten. Vi har også praktikantplasser og oppgaver for studenter. I tillegg gir vi årlig kostnadsfri support til NRK TV-aksjonen. Vi er gullsponsor for KIRN (Forum for kunstig intelligens og robotikk Norge) for å påvirke diskusjonen rundt KI i Norge. Som et tech-selskap har vi stort fokus på universell utforming, og har blant annet utviklet et blindebord i vår løsning, som skaper arbeidsmuligheter for ansatte med synsnedsettelse i virksomheter som bruker vårt kontaktsenter.

Våre verdier

Får jobben gjort: Vi jobber målrettet for å få alle til å samarbeide og ta ansvar om hovedoppgavene vi skal gjennomføre, for å effektivt levere kvalitet til avtalt tid.

Enkelhet: Vår interne og eksterne kommunikasjon er direkte og åpen med korte beslutningsprosesser. Tjenestene våre er intuitive slik at alle skal kunne bruke dem med minimalt behov for opplæring.

Ett team: Vi jobber mot felles mål, og vinner og taper sammen. Vi er Zissonianere, som vil si at vi bryr oss om og respekterer hverandre, og at alle tar ansvar for å bidra i teamet og føler eierskap til både egne og felles oppgaver.