Hvem er Zisson?

Zisson AS

Zisson er et ledende kompetansehus som jobber med å forenkle kundereisen. Med flere hundre kunder i både offentlig og privat sektor, utvikler og drifter vi vår omnikanale kontaktsenterløsning. Zisson skal være førstevalget til alle virksomheter som tar kundereisen på alvor! Vi har en flat og åpen organisasjon med korte beslutningsveier.

Samfunnsansvar

Vi tar bedriftens sosiale ansvar (CSR) på alvor. Vi tar samfunnsansvarlige valg for å redusere bedriftens miljøfotavtrykk. Ytterligere støtter vi flere lag i ungdomsidretten. Vi har også praktikantplasser for studenter. I tillegg gir vi årlig kostnadsfri support til NRK TV-aksjonen.

Våre verdier

Får jobben gjort: Vi jobber målrettet for å få alle til å samarbeide og ta ansvar om hovedoppgavene vi skal gjennomføre, for å effektivt levere kvalitet til avtalt tid.

Enkelhet: Vår interne og eksterne kommunikasjon er direkte og åpen med korte beslutningsprosesser. Tjenestene våre er intuitive slik at alle skal kunne bruke dem med minimalt behov for opplæring.

Ett team: Vi jobber mot felles mål, og vinner og taper sammen. Vi er Zissonianere, som vil si at vi bryr oss om og respekterer hverandre, og at alle tar ansvar for å bidra i teamet og føler eierskap til både egne og felles oppgaver.