Zisson kjøper Clear IT

Zisson Clear IT

Pressemelding: 21. august 2019

Etterspurte tjenester i hele Skandinavia

Zisson har gjennom de siste årene tatt en sterk posisjon i det norske markedet og opplever en kontinuerlig sterk vekst. Etterspørselen etter tjenester som kan gi kundene en sømløs dialog med virksomheter, og en mer solid kundereise er avgjørende for virksomheter som lykkes i et stadig mer krevende marked. Her har vi truffet godt og vi ser at trendene er like i hele Skandinavia.

Rask og agil utvikling gir bedre tjenester

Med vår nye og robuste teknologiplattform har Zisson lenge planlagt hvordan vi kan ekspandere ut av Norge. – Det er med stor spenning og forventninger at vi nå annonserer oppkjøpet av Clear IT i Stockholm, Sverige, sier André Jensen, CEO i Zisson. 
Clear IT er et etablert selskap med kompetente medarbeidere, solide kunder og sky-baserte tjenester som skaleres etter kundenes behov. Sammen med Zisson, vil Clear IT kunne tilby kundene enda bedre tjenester.

En visjon om å bli en skandinavisk markedsleder

Zisson har vært klar i sin visjon om å bli en skandinavisk markedsleder. Norge og Sverige deler mange likheter i både kultur og struktur, og oppkjøpet av Clear IT er et naturlig og spennende steg for Zisson. Ambisjonen er at veksten skal øke ytterligere og at vi skal etablere oss med en ledende posisjon i det skandinaviske kontaktsentermarkedet.

 «Vi har vært klare i våre intensjoner om å ekspandere og at dette skulle gjøres ved oppkjøp, men også på at vi skulle gjøre dette når vi fant et selskap der vi kan etablere en felles kultur. Det har vi funnet i Clear IT». – André Jensen, CEO i Zisson.

Ett team

Ett team er den kjerneverdien som står sterkest i Zisson, og vi gleder oss til å utvide teamet på tvers av landegrenser. Det er en perfekt sammenslåing for å bli en enda sterkere og innovativ aktør. Clear IT har vært en solid leverandør i det svenske markedet i 20 år, med flere spennende kunder. Det ser vi på som svært imponerende!

«Dette åpner for mer utviklingskapasitet og nye muligheter i nye markeder. Clear IT er et fantastisk team, som vi ser på som robuste og skalerbare. Vi tror på at dette er en perfekt match!» – André Jensen, CEO i Zisson. 

Vi gleder oss til å gå inn i det svenske markedet, og til å videreutvikle oss sammen med et så erfarent selskap som Clear IT. Det er først når vi jobber sammen som ett team at vi vil nå vår visjon om å bli en skandinavisk markedsleder!