Verdibygging

Vi har vært i Athen for å jobbe med våre verdier. Men hvorfor er det viktig og hva vil det egentlig si?

Våre verdier

Zisson sine verdier lyder som følger: Vi får jobben gjort, vi er ett team og vi fokuserer på enkelhet. Hva vi legger i disse varierer ut i fra arbeidsoppgaver til personlighet, og det er viktig for oss å konkretisere hva vi forventer av vårt team.

Vi får jobben gjort

Alle i Zisson får jobben gjort til riktig tid, og det som leveres er alltid av høyeste kvalitet. Om det er å få ut invitasjoner til en workshop, testing av funksjoner før en release eller når vi utarbeider funksjoner etter kundens ønsker.

Vi gjør det enkelt

Vi lager alle løsningene våre så enkle som mulig for å skape gode brukeropplevelser. De skal kreve minimalt med opplæring. Prosessene våre er enkle og godt dokumenterte. Som et resultat skal det være lett å følge hver enkelt prosess fra start til slutt.

Vi er ett team

For å bygge teamfølelsen dro vi sammen på olympiske Panathenaic Stadium, hvor vi utfordret oss selv i flere type lagkonkurranser. Vi jobbet sammen som ett team for å løse ulike oppgaver. Selvom disse oppgavene var noe helt annet enn de vi løser i arbeidshverdagen, kjenner man på de samme kravene til samarbeid.

Alle skulle også presentere hvordan vi bruker verdiene i hverdagen; både som enkeltperson og som team. Dette var interessant og viktig å få belyst. Det er tingene hver enkelt gjør som bidrar til at hele teamet leverer, og ikke minst trives på jobb!