Telefoni og Chat, kjernen i moderne kundedialog

En dialog er ofte en løpende meningsutveksling for å skape forståelse og å utjevne motsetninger (Wikipedia). Når man ikke er i fysisk nærhet av hverandre er det fremdeles telefoni som er den mest anvendte formen for dialog. Zisson ser at Chat nå blir etterspurt og brukt mer og mer. Det gir en ny dimensjon, kan forbedre effektiviteten i dialogen for alle parter og passer ofte bedre for yngre mennesker. Zissons kjerne med telefoni skal fortsatt være med, i tillegg satser Zisson nå tungt på en oppgradert Chat til våre kunder.

En helt ny Chat-løsning er under utvikling hos Zisson. Denne vil lanseres i løpet av 2018 og være under kontinuerlig utvikling. Den nye Chat-løsningen vil bli tilbudt kunder som er på siste versjon av Wave.

Innenfor tilstøtende områder skjer det veldig mye med både teknologi (kunstig intelligens og talegjenkjenning med støtte for flere språk) samtidig som forventningene hos brukerne er i endring. Dissee teknologiene blir først integrert i vår hverdag gjennom avanserte mobiltelefoner og smarte hjemmeløsninger.

Vi mennesker blir etter hvert trygge og vant med annen dialog enn telefoni. Det er derfor helt naturlig at vi i Zisson sikrer at dialogene også i fremtiden blir optimalt tilpasset alle som skal kommunisere. Chat er kjernen her, også vil mulighetene fra for kunstig intelligens på sikt skape ytterligere kundeverdi i Zissons løsninger.

Dersom du som kunde har tanker eller innspill basert på erfaring, ting du har sett eller behov du ønsker å få dekket, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og justerer våre planer når nye behov og muligheter dukker opp.