Zisson

Zisson AS

Zisson är ett ledande företag som arbetar för att förenkla kundresan. Med hundratals kunder i både den offentliga och privata sektorn, utvecklar och driver vi vår omnichannel kontaktcenterlösning. Zisson bör vara det första valet för alla företag som tar sin kundresa på allvar! Vi har en platt och öppen organisation med korta beslutsvägar.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Vi tar företagens sociala ansvar på allvar. Vi gör socialt ansvarsfulla val för att minska företagets miljöavtryck. Vi stöder också flera lag inom ungdomsidrott. Vi har också praktikplatser för studenter. Dessutom ger vi gratis support till NRK TV-kampanjen varje år.

Våra värderingar

Få jobbet gjort: Vi arbetar målmedvetet för att få alla att arbeta tillsammans och ta ansvar för de viktigaste uppgifterna vi ska utföra för att effektivt leverera kvalitet i tid.

Enkelhet: Vår interna och externa kommunikation är direkt och öppen med korta beslutsprocesser. Våra tjänster är intuitiva så att alla kan använda dem med minimal träning.

Ett lag: Vi arbetar mot gemensamma mål och vinner och förlorar tillsammans. Vi är Zissonians, vilket innebär att vi bryr oss och respekterar varandra och att alla tar ansvar för att bidra i teamet och känna äganderätt till både sina egna och delade uppgifter.