Zisson logo


Zisson är ett innovativt IT-företag med kontor i Oslo och Stockholm, som utvecklar och driver kontaktcenter- och växellösningar. Zisson grundades 2007 med ambitionen att förenkla och förbättra kommunikationen mellan företag och slutkunder. Vår vision är enkel - att vara den föredragna lösningen för alla företag med professionell kundresa! Våra hängivna kollegor är avgörande för att uppnå vårt mål, och vårt mest avgörande värde är att vi är ett team.

Vi är stolta över att samarbeta med ledande företag som vill erbjuda de bästa kundkontaktjänsterna. Våra partners är Telenor, Techstep, Friday Networks och Mobit. Tillsammans med våra partners har vi 400 kunder inom offentlig och privat sektor. Sedan 2018 har Verdane Capital varit vår investeringspartner. År 2019 gjorde vi vårt första förvärv, det svenska företaget Clear IT. Vi fokuserar på kunddriven utveckling, marknadstrender och den senaste tekniken. Hos Zisson har du möjlighet att påverka din egen arbetsdag, ställa agendan och driva utvecklingen framöver.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Vi tar företagens sociala ansvar på allvar och vill genomföra positiv förändring. Vi arbetar för jämlikhet och mångfald i alla delar av vår organisation. Vi gör socialt ansvarsfulla val för att minska företagets miljöavtryck och begränsa avfall. Vi är stolta över att säga att över 90% av våra anställda väljer en miljövänlig resväg att arbeta. Vi stöder ytterligare vårt lokalsamhälle genom att göra välgörenhetsinsatser till flera ungdomsidrottslag. Vi har också praktikant / praktikprogram. Dessutom tillhandahåller vi gratis stöd varje år till den nationella norska välgörenhetsinsamlingsevenemanget som heter "NRK TV-kampanj". Vi är guldsponsorer för KIRN (Forum for Artificial Intelligence and Robotics Norway) för att påverka diskussionen kring AI i Norge. Som teknikföretag fokuserar vi på universell design och har bland annat utvecklat ett växelbord för nedsatt syn i vår lösning. Detta skapar arbetsmöjligheter för anställda med nedsatt syn i företag som använder vår kontaktcenterlösning.

Våra värderingar

Få jobbet gjort: Vi arbetar målmedvetet för att få alla att arbeta tillsammans och ta ansvar för de viktigaste uppgifterna vi ska utföra för att effektivt leverera kvalitet i tid.

Enkelhet: Vår interna och externa kommunikation är direkt och öppen med korta beslutsprocesser. Våra tjänster är intuitiva så att alla kan använda dem med minimal träning.

Ett lag: Vi arbetar mot gemensamma mål och vinner och förlorar tillsammans. Vi är Zissonians, vilket innebär att vi bryr oss och respekterar varandra och att alla tar ansvar för att bidra i teamet och känna äganderätt till både sina egna och delade uppgifter.