Zisson logo


Zisson er et innovativt IT-selskap med kontorer i Oslo og Stockholm, som utvikler og drifter kontaktsenter- og sentralbordløsninger. Zisson ble etablert i 2007 med ambisjoner om å forenkle og forbedre kommunikasjonen mellom bedrifter og sluttkunder. Vår visjon er enkel - vi skal være førstevalget til alle virksomheter som tar kundereisen på alvor! Våre engasjerte kollegaer er avgjørende for å nå målet vårt, og verdien som står sterkest hos oss er at vi er ett team.

Vi er stolte av å være partnere med ledende firmaer som ønsker å levere de beste tjenestene for kundekontakt. Våre partnere er Telenor, Techstep, Friday Networks og Mobit. Sammen med våre partnere har vi 400 kunder i offentlig og privat sektor. Siden 2018 har Verdane Capital vært vår investeringspartner. I 2019 gjorde vi vårt første oppkjøp, det svenske selskapet Clear IT. Vi har fokus på kundedrevet utvikling, trender i markedet og den nyeste teknologien. I Zisson har man muligheten til å påvirke egen arbeidsdag, sette dagsorden og drive utviklingen fremover.

I begynnelsen av 2021 utvidet vi tilbudet for kundedialog gjennom oppkjøpet av mar-tech selskapet, Socialboards. Socialboards samler all kundedialog i sosiale medier, live chat og e-post i ett ticketing-system. Sammen vil Zisson og Socialboards levere enda bedre kundesenterløsninger til markedet.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Vi tar företagens sociala ansvar på allvar och vill genomföra positiv förändring. Vi arbetar för jämlikhet och mångfald i alla delar av vår organisation. Vi gör socialt ansvarsfulla val för att minska företagets miljöavtryck och begränsa avfall. Vi är stolta över att säga att över 90% av våra anställda väljer en miljövänlig resväg att arbeta. Vi stöder ytterligare vårt lokalsamhälle genom att göra välgörenhetsinsatser till flera ungdomsidrottslag. Vi har också praktikant / praktikprogram. Dessutom tillhandahåller vi gratis stöd varje år till den nationella norska välgörenhetsinsamlingsevenemanget som heter "NRK TV-kampanj". Vi är guldsponsorer för KIRN (Forum for Artificial Intelligence and Robotics Norway) för att påverka diskussionen kring AI i Norge. Som teknikföretag fokuserar vi på universell design och har bland annat utvecklat ett växelbord för nedsatt syn i vår lösning. Detta skapar arbetsmöjligheter för anställda med nedsatt syn i företag som använder vår kontaktcenterlösning.

Våra värderingar

Få jobbet gjort: Vi arbetar målmedvetet för att få alla att arbeta tillsammans och ta ansvar för de viktigaste uppgifterna vi ska utföra för att effektivt leverera kvalitet i tid.

Enkelhet: Vår interna och externa kommunikation är direkt och öppen med korta beslutsprocesser. Våra tjänster är intuitiva så att alla kan använda dem med minimal träning.

Ett lag: Vi arbetar mot gemensamma mål och vinner och förlorar tillsammans. Vi är Zissonians, vilket innebär att vi bryr oss och respekterar varandra och att alla tar ansvar för att bidra i teamet och känna äganderätt till både sina egna och delade uppgifter.