TV-AKSJONEN 2020 ZISSON

Stolt sponsor av årets TV-aksjon

Zisson tar bedriftens samfunnsansvar på alvor, og i år er det 6. gang vi sponser NRK TV-aksjonen med en kostnadsfri kontaktsenterløsning. I år går TV-aksjonen til WWFs arbeid for å bekjempe plastforurensing i verdenshavene.

Zisson bistår TV-aksjonen med å holde linjer og tjenester oppe så den nødvendige infrastrukturen er på plass. Vi setter opp løsningen som ruter samtaler før, etter og under TV-aksjonen. I samarbeid med NRK og WWF legger vi inn brukere, lyd-meldinger og ruter telefon etter gitt tidsskjema. Ellers overvåker vi og sørger for at tjenesten er tilgjengelig under hele TV-aksjonen.

«Hvert år havner over åtte millioner tonn plast i havet. Plastforsøplingen er en trussel mot alt dyreliv som lever der. Det er på høy tid at vi mennesker reduserer plastbruken vår, og jobber sammen for å hindre at plast havner i naturen. Vi i Zisson jobber hver dag for å etterleve FN-bærekrafts mål. Det innebære at vi oppfordrer våre ansatte til å alle tenke på hvordan vi kan redusere våre klimaavtrykk, noe som bl.a. resulterer i at vi har oppnådd at 90% av våre ansatte kommer på jobb ved hjelp av sykkel, gange eller kollektivtransport.»  André Jensen, CEO, Zisson

For Zisson er det naturlig å jobbe sammen med WWF og NRK TV-aksjonen med å stanse forsøplingen av havet, da plastforsøplingen er en trussel mot alt dyreliv i havet. Søppelet finnes nå på overflaten og helt ned til de dypeste av verdens havområder. 

Vi vet nå at 80 prosent av plasten som ender i havet kommer fra forsøpling på land og hovedårsaken til denne forsøplingen er at mange av landene som har høyest utslipp av plast til havet, har dårlige eller ingen avfallshåndteringssystemer. Det betyr at over en tredel av verdens plastavfall ikke ender i et oppsamlingssystem, og under 10 prosent av verdens plastavfall resirkuleres. Selv om plast utgjør bare 10 prosent av verdens totale avfallsmengde, står det likevel for hoveddelen av den marine forsøplingen. Plastpartikler er funnet i fordøyelsen hos en rekke sjøfugler, marine pattedyr, skilpadder, fisk og virvelløse dyr. Men forsøplingen er også en trussel mot mennesker. Hvis fisk og annen sjømat blir syke og dør, forsvinner både matfatet og arbeidsplassene til millioner av mennesker, særlig der problemet er størst i ulike deler av Asia. Plastforsøpling er også en trussel mot rent drikkevann i mange områder. (Kilde: WWF)

Vi i Zisson oppfordrer alle til å ta et kollektivt ansvar og støtte opp under årets TV-aksjon. Sammen kan vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!