Telefonväxel

Contact Center by Zisson är en fullfjädrad, modern kontaktcenterlösning som också inkluderar växelens funktionalitet. Lösningen är 100% platsoberoende, flerkanalig och mycket enkel att använda. Lösningen kan skalas upp och ner beroende på verksamhetens storlek och behov.

Lösningen fungerar med alla typer av telefoner och med alla operatörer. Standardiserade integrationer har utvecklats mot olika plattformar. Dessutom erbjuds ett flexibelt gränssnitt för integration av andra tjänster där kunden kan göra kundspecifika integrationer.

Telefonväxel funktionalitet

 Under kontakter kan användaren definiera önskade favoriter och vissa kan se status för alla medlemmar i lösningen. För stora företag kan filter definieras med servicenummer så att endast en given uppsättning förbetalda kort visas för användaren på ett inkommande samtal. Centralen tillhandahåller även snabbtangenter för de vanligaste funktionerna i en växel. Du kan enkelt söka efter kontakter, visa status, skicka SMS och e-post och navigera i organisationskartan. Agenterna ser köerna i realtid och kan övervaka sin egen prestanda. Med softphone kan agenter besvara samtal direkt från datorn.

Styrbordet kan också anpassas till blinda och synskadade. 

Huvuddrag

 • Visar tillgängligheten för agenter i ett enda användargränssnitt.
• Intuitivt att hitta anställda och snabbt överföra samtal.
• Översikt över inkommande samtal.
• Söker efter nummer.
• Historik om tidigare samtal.
• Softphone.
• Du kan skicka SMS med enkla påminnelser till anställda.
• Använd mallar för att skicka SMS.
• Tidsjustering för öppna och stängda köer.