Beredskapslösning

För vissa företag är en lokal installation av telefonisystem med skräddarsydda funktioner och integrationer helt avgörande för att säkerställa optimala processer och effektivitet i den dagliga aktiviteten. Nödlösningen är en molnbaserad reservtelefontjänst. Tjänstens gränssnitt möjliggör snabb enkel aktivering och omdirigering av telefoni när det centrala telefonisystemet ligger nere. Beredskapslösningen är utformad för att säkerställa tillgängligheten av kärnfunktionalitet på ett kostnadseffektivt sätt för företag som tillhandahåller tidskritiska tjänster. Alla lösningar skräddarsys vid beställning för att matcha varje enskild kunds behov. Detta försäkrar att kundens kärnfunktioner omedelbart finns tillgängliga när de aktiveras vid behov.  • Kontaktcenter av Zisson leende kvinna på datorn

Nödlösning

Varje organisation måste utarbeta en nödkommunikationsplan och bör vara beredda att hantera plötsliga och oförutsägbara händelser. Denna beredskapsplan utformastillägg efter hur omfattande risk- och sårbarhetsanalysen ser ut. Ett företags förmåga att kommunicera under en kris är helt avgörande för att få kontroll över situationen.

Backup PBX

Är ert behov inte en ny växellösning men ni saknar säkerhetsinsatsen som ett fullständigt molnbaserat kundcenter kan lösa om något oväntat händer? Vår lösning tillhandahåller modern teknik för telefoni och kommunikation. Lösningen implementeras som en tjänst och kan skalas upp eller ner efter affärsstorlek och behov.

On Call Services

Dagens samhälle upplever alltmer extrema händelser / kriser som tyvärr ofta också inkluderar direkt och indirekt påverkan på människors liv. Så för att samhället skall kunna möta upp och hjälpa på bästa möjliga sätt är det viktigt att kommunikationsavbrott inte är en försvårande faktor. För oss är det viktigt att supportsystemet som tar vid har de rätt anpassade verktygen och resurserna på plats så att alla inblandade skall kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Telefonkonferens


Telekonferenser är en säker och robust lösning för att upprätthålla gränsöverskridande mötesaktiviteter och är en lösning som kan vara nödvändig i en beredskapssituation.

Läs mer om Zissons konferenstelefon


Notify of fire hazard

Notify of extreme weather

Notice of staffing / resources

Notify of accidents

Notify if need to boil water

Rescuers - People in affected areas

Notify of acute pollution

Notify of events

Alert people who are in affected areas