Støttespiller for unge i lokalmiljøet

Realiserer drømmer

I Zisson støtter vi store ambisjoner og engasjerte ungdommer. I sommer har vi støttet en nyoppstartet håndballskole ved navn Schønningsen Akademiet.

Det er utrolig flott å kunne bidra til at unge kan møtes for å gjøre det de elsker. Det handler også om å skape muligheter for flere! Schønningens Akademiet er drevet av et styre som kun består av frivillige foreldre. Med støtte fra lokale bedrifter har de fått alt de trang for et vellykket arrangement. Å vise et sterkt lokalt samfunnsangasjement som styret av Schønningens Akademiet gjør, står det stor respekt av!

I Indre Akershus Blad´s artikkel “Suksess med håndballskole i Fetsund” skriver de om akademiet:

Målet med håndballskolen har vært å lage noe proft, og styremedlem i prosjektgruppa, Karianne Sandvoll, kan meddele at det har vært vellykket på alle mulige måter.

— Man er jo gjerne litt stresset for at alt det praktiske ikke skal gå eller at man skal møte store utfordringer underveis, men det har gått ganske knirkefritt.

Engasjert støttespiller

En av Zissons verdier er at vi er ett team, og denne verdien er noe disse ungdommene tar på alvor. At vi er en støttespiller i prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet er vi stolte av. Å fremme lagaktiviteter som fremmer folkehelsen og får de unge ut i sosiale lag er viktig for oss. Samtidig ville breddeidrett aldri vært mulig uten engasjerte voksne som stiller opp på dugnad som ett team og får jobben gjort. Dette bygger opp under det vi står for som selskap. Stå på! Vi heier på dere.

Les artikkelen her: https://www.indre.no/eika-fet-arena/fet-il/sport/suksess-med-handballskole-i-fetsund/s/5-25-193021