Zisson er stolt sponsor av årets TV-aksjon

Zisson er stolt sponsor av årets TV-aksjon

Zisson tar bedriftens samfunnsansvar på alvor! Nå er det 7. gang vi sponser NRK TV-aksjonen med en kostnadsfri kontaktsenterløsning. I år går TV-aksjonen til Plan International som er en global bistandsorganisasjon som jobber for barns rettigheter. 

Zisson bistår TV-aksjonen med å holde linjer og tjenester oppe slik at den nødvendige infrastrukturen er på plass. Vi setter opp løsningen som ruter samtaler før, etter og under TV-aksjonen. I samarbeid med NRK og Plan legger vi inn brukere, lyd-meldinger og ruter telefon etter gitt tidsskjema. Ellers overvåker vi og sørger for at tjenesten er tilgjengelig under hele TV-aksjonen.

«Plan driver langsiktig utviklingsarbeid i mer enn 50 land og samler inn penger i mer enn 20 land. I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan gjør. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap, men det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn skal få være barn, og jenter skal ha like muligheter som gutter. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning.»

Med årets TV-aksjon skal Plan nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.  Plan jobber for at jenter får bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter og i likestilling og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort. Barn skal få være barn, ikke brud.

Vi i Zisson jobber hver dag for å etterleve FN-bærekrafts mål. Det innebære at vi oppfordrer våre ansatte til å alle tenke på hvordan vi kan bidra til likestilling, og ha plass til alle uansett kjønn, leging og tro, sier André Jensen, CEO i Zisson. Vi i Zisson oppfordrer alle til å ta et kollektivt ansvar og støtte opp under årets TV-aksjon. Sammen kan vi gjøre en forskjell og sørge for at flere barn kan få en trygg oppvekst og nå potensialene sine.