Smarte kommuner

Man smiling while looking on phone, sitting on the train with his coffee

Kontaktsenteret for smarte kommuner

Innbyggere, næringsliv og ansatte har økt forventning til kommunikasjonen i offentlig sektor. Dette krever at norske kommuner må jobbe smartere for å sikre bedre og mer effektive tjenester. Flere kommuner bruker i dag vår kontaktsenterløsning for å effektivisere sin kommunikasjon. Sammen med vår partner Telenor, har vi spesialisert oss på løsninger til kommunale virksomheter. Det er dette som gjør vår plattform optimal for smarte kommuner.

“Zisson er en leverandør som leverer raskt, tilfredsstiller våre behov, og gjør at vi sparer penger. Zisson har også en meget dyktig, vel kvalifisert supportavdeling med hyggelige medarbeidere som ordner opp raskt og effektivt.” – Gjesdal kommune

Hva skal til for å skape én digital offentlig sektor?

Kommunal- og moderniserings­departementet har sammen med digitaliseringsministeren Nikolai Astrup lagt frem en strategi om Én digital offentlig sektor. I rapporten står det: “Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i nærings­livet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest”. 

Rapporten legger også frem at digitaliseringen av offentlig sektor skal understøtte digital transformasjon: «Digital transformasjon betyr å endre de grunnleggende måtene virksomhetene løser oppgavene på ved hjelp av teknologi» (Regjeringen.no). Dette innebærer bedre brukeropplevelser og smartere oppgaveløsning.

Sammenhengende tjenester

Offentlig sektor må se på innbyggerne som kunder som de skal gi ideell service til. De må velge løsninger som bidrar til å skape en enklere hverdag for folk flest. 

Ingen skal være en kasteball mellom ulike offentlige aktører, og man trenger sammenhengende tjenester på tvers. For å oppnå dette trenger offentlig sektor de riktige verktøyene. Ved å bruke et omnikanalt kontaktsenter kan man se henvendelser på tvers av alle kommunikasjonskanaler, all tidligere historikk, samt sende henvendelsene til rett sted og person. 

Dette vil bidra til økt effektivitet og være kostnadsbesparende. Det vil også fylle manglene man møter i mye av den offentlige kommunikasjonen i dag – det menneskelige behovet om å føle seg sett og hørt.