Wave Kontaktsenter

Facts

100% sky-basert

Flerkanal

Enkelt å integrere med standardiserte APIer

Integrasjon med Skype for Business (tidligere Lync)

Administrator Portal

Enkel integrasjone med eksisterende applikasjoner

Ingen lokale installasjoner hos kunde

Rapport modul for analyse

Facts

100% cloud based

Multichannel

Easily integrate with our rich set of APIs

Integration with Skype for Business (formerly Lync)

Administration Portal

Straightforward integration with existing applications

No installation on the client level

Report module