Jobb i Zisson

Om Zisson

Zisson er et norsk teknologiselskap med flinke mennesker. Vi utvikler og drifter moderne skyløsninger hvor vi knytter telenettets tjenester sammen andre kommunikasjonsmedier. På denne måten bidrar vil til at dialogen mellom virksomheter og kunder/brukere blir effektiv, fleksibel og kundevennlig. Zisson ble etablert for 10 år siden og har en stabil arbeidsstyrke som har tung kompetanse og erfaring i utvikling og drift av skytjenester som alltid må være tilgjengelig. Vi opplever kraftig vekst i etterspørsel etter våre tjenester fra både private og offentlige kunder som nå setter kundedialog høyt på dagsorden. Våre verdier internt er fundamentert i våre tjenester, å sette kunden først og samtidig ha en åpen og fleksibel samhandling.

Selskapet har lokaler i Oslo sentrum, er snart 20 ansatte og forventer å vokse betydelig i årene som kommer. Vi har en flat organisasjon med korte beslutningsveier og setter pris på initiativ, godt humør og gode faglige diskusjoner. Selskapets ansatte har flere nasjonaliteter og våre kunder har virksomhet i mer enn 15 land. Overordnet har Zisson organisert aktiviteten i 4 områder. Utvikling, drift, support og salg.

Stillinger ledig

Salgs & markedskoordinator

Arbeidssted Oslo, utlyst 01. juli 2018 – søknadsfrist: snarest.

Salgs & markedskoordinator

Kundesupport

Arbeidssted Oslo, utlyst 01. januar 2018 – søknadsfrist: snarest.

Kundesupport

Databaseadministrator

Arbeidssted Oslo, utlyst 01. januar 2018 – søknadsfrist: snarest.

Databaseadministrator

Senior Front-end utvikler

Arbeidssted Oslo, utlyst 01. januar 2018 – søknadsfrist: snarest.

Senior Front-end utvikler