Telefoni og Chat, kjernen i moderne kundedialog

En dialog er ofte en løpende meningsutveksling for å skape forståelse og å utjevne motsetninger (Wikipedia). Når man ikke er i fysisk nærhet av hverandre er det fremdeles telefoni som er den mest anvendte formen for dialog. Zisson ser at Chat nå blir etterspurt og brukt mer og mer. Det gir en ny dimensjon, kan forbedre effektiviteten i dialogen for …

Hjelp! Vi vokser ut av våre lokaler…

I motsetning til våre tjenester som er skybaserte og har uendelig kapasitet, består Zisson av mennesker av kjøtt og blod som må ha fysisk plass for å prestere. Vi har alltid hatt tilhold i Oslo sentrum og det vil vi også i fortsettelsen, men vi må har mer plass og er på søk etter vårt neste hovedkontor. Kjenner du til …

Endring i regler for telefonnummer til kundeservice

Kravet fra EU er at det skal klargjøres for kunden at bruk av dyrere nummer skal opplyses om, og at dette vil kunne medføre tilleggskostnader. Forbudet mot tilleggskostnader gjelder for alle former for spesialnummer for kundeservice. Det vil si alle nummer som begynner på 800, 810, 815 og 850 samt 5-sifferede nummer. Kravet er at det innen 15. oktober i …

SMB markedet tar grep om kundereisen

Kundereisen, det nye buzzordet som brukes for å beskrive at man setter kunden i sentrum og forsøker å tilpasse prosessen slik at kunden får en god opplevelse. Mange virksomheter kjenner konkurransen sterkere på kroppen og gjør nå aktive grep for en bedre kundereise.

HTML5 – den nye standarden for Zisson tjenester

HTML5 er den nye standarden for webutvikling som gjør det mulig å lage interaktive webløsninger for alt fra mobile enheter og nettbrett til datamaskiner. Et av hovedmålene til HTML5 er å minimere behovet for webapplikasjoner som Adobe Flash, QuickTime og Silverlight. Zisson har over lengre tid jobbet med neste generasjon plattform som blant annet inkluderer HTML5. For våre kunder betyr …