Kvinnene i Zisson

Zisson har et stort fokus på mangfold, og dette er viktig for oss å belyse på den internasjonale kvinnedagen. Før vi i det hele tatt snakker om kjønn, må vi sette fokuset på kompetanse. IT-bransjen er i en kontinuerlig vekst, men har et underskudd av tilgjengelige talenter, og bransjen har ikke råd til å ikke sette i sving alle skarpe ressurser der ute.

IT og Telecom bransjen har fortsatt et flertall menn, og vi tror at dette gir kvinner en fordel i feltet fordi man kan komme langt hvis man satser. Nettverk som ODA har som målsetning at bransjen når 40% kvinner i Tech innen 2025, og de har en årlig avstemming av de 50 fremste tech-kvinnene i Norge. Vi tror på at slike insentiver vil oppfordre flere kvinner å velge IT-utdannelser, og at det er et viktig steg i riktig retning.

Vi i Zisson fremmer likestilling og viktigheten av mangfold, og at dette vil føre til en bedre fremtid for virksomheter og samfunn. Kvinner skal og må være med på laget i utviklingen av morgendagens løsninger!

Fremsnakking

Vi vil feire kvinnedagen med å fremsnakke noen av de flinke kvinnene vi har i Zisson, og oppfordre flere kvinner til å søke om å bli med på laget vårt.

Møt vår produktsjef Hege Vold, markedsføringskoordinator Sarah Tomine Johannessen, utvikler Fride Skarseth og senior rapporteringsutvikler Carrie Chung.

“Min karriere innen IT startet tilfeldig ved at jeg fikk jobb gjennom en venninne. Jeg ble interessert i hvordan man kan optimalisere arbeidsflyt, og begynte å studere systemutvikling. Nå har jeg jobbet i Zisson siden 2010, og jeg har jobbet innen Telecom siden 2002”, sier Hege om hvordan interessen for IT-startet.

Woman laughing in office
Fride Skarseth, Hege Vold og Sarah Tomine Johannessen

Velg utdanning og jobb ut i fra interesse

“Man bør velge jobb og utdanning ut fra interesse, det bør alltid være førsteprioritet. Men IT-bransjen kan tilby mange unike jobber og muligheter, og på grunn av «mangelen» på jenter tror vi at det absolutt er fordeler å være en jente i en foreløpig mannsdominert bransje”, uttaler Hege.

Carrie hadde en stor interesse for matte, og likte å spille dataspill med vennene sine og mannen sin: “Jeg visste jeg ville ha en jobb hvor jeg fikk min egen Laptop” ler hun. Når hun var ferdig med utdannelsen sin var IT det som virket mest appellerende fordi hun fikk mulighet til å kombinere jobb og interesser. “I andre land er situasjonen annerledes fordi det er en annen kultur, og man følger mer stereotypier når man velger jobb. I Norge har vi en fantastisk mulighet til å kunne gjøre akkurat det vi vil”, mener Carrie, som har jobbet i IT-bransjen i både Norge og Malaysia.

Sarah så etter en arbeidsplass hvor hun kunne benytte den kompetansen hun hadde fra statsvitenskap og markedsføring, og endte opp med å jobbe i Zisson. “Jeg stortrives! Jeg synes at arbeidsoppgavene virket passende for min kompetanse og interesse, og jeg ville bli utfordret på noe nytt. Jeg tror det er viktig å ikke tenke at man er begrenset av utdanningen man har valgt på arbeidsmarkedet, men heller ser på hva annet man også kan bruke den til.”

Jeg tenkte at koding ville passe meg bra!

Fride er utvikler hos Zisson, og drives av mestringsfølelsen hun får av å kode. Hun valgte koding som valgfag på videregående. “Jeg var interessert i matte og logisk tenkning, og med far som var utvikler visste jeg litt om hva koding gitt ut på. Jeg tenkte derfor at det ville passe meg bra!” Når hun startet var det nesten bare gutter i klassen, og hun tror at det kan bidra positivt til at flere vet om kvinnelige kodere. “Kvinner og menn er forskjellige, og jo mer mangfold man har jo mer innovative kan man være”. 

Three woman in office
Hege Vold, Fride Skarseth og Sarah Tomine Johannessen

 «Det er utrolig viktig for å ha en jevn fordeling av menn og kvinner på en arbeidsplass, fordi det gjør noe med arbeidsmiljøet», sier Carrie. 

Man snakker ofte om et vanskelig jobbmarked etter endt studie, men alle er enige om at situasjonen er unik for talentfulle kvinner som søker jobber innen IT. Vi må introdusere koding tidlig, slik at interessen kan bygges opp og at flere vet at det er en gylden mulighet. Det er dette som er løsningen for å få flere kvinner inn i bransjen mener vi.