Hvordan blir fremtiden for kundeservice i Norge?


Bestill rapporten her

Denne rapporten er laget av CustomerTrends AS, ikke av Zisson. Les mer om dem her: https://www.customertrends.no/om-oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss: support@zisson.com


Lær av de beste!


Norwegian Customer Excellence er et strategisk samarbeidsprosjekt mellom Kantar og Customer Trends. Ambisjonen med samarbeidet er å kunne tilby virksomheter enda bedre innsikt i relevante forhold som påvirker kundeopplevelser og dermed relasjonene mellom virksomheter og deres kunder. Gjennom innsikten utenifra og inn (Kantar), og innenifra og ut (Customer Trends) vil vi kunne tilby en 360 grades innsikt som mange kundeservice ledere etterspør. 

CustomerTrends AS.

Kantar er verdens ledende innsikts- og rådgivningsselskap, med over 30 000 ansatte i over 100 land. I Norge har selskapet cirka 150 ansatte som hjelper offentlige og private virksomheter å utvikle vinnende merkevarestrategier, optimalisere kundeopplevelsen, finne innovasjonsmuligheter og kommunisere effektivt på tvers av ulike kanaler.

Kantar jobber med kunder i ulike bransjer og har spesialister innen media, bank og finans, telecom, samferdsel, energi, varehandel og offentlig sektor. Selskapets rådgivning er alltid basert på dyp markedsinnsikt og mener faktabaserte beslutninger er nøkkelen til å lykkes i markeder i endring.

Kantar står også bak KSIndeks, der det er gjennomført mer enn 180.000 intervjuer av kunder innen ulike bransjer de siste årene.

Customer Trends (CT) drives av personer som har den beste innsikt i drift av kundeservice nasjonalt og internasjonalt, og som har solid erfaring i utvikling og drift av kundesentre i Norge og Norden. Bakgrunnen for etableringen av selskapet var erkjennelsen av at det er et udekket behov for mer operasjonelle kvalitative styringsdata som gir innsikt i forhold til å forbedre daglig drift og strategiske beslutninger med tanke på utvikling.

CustomerTrends sin første omfattende fremtidsstudie, KS2021, er blitt godt tatt i mot av nøkkelpersoner innen kundeservice virksomheter i Norge.

Dette er rapporten for deg som er nysgjerrig på fremtiden for kundeservice i Norge.

Pris: NOK 15.000,-