Kundedrevet innovasjon

Norwegian-Zisson

Zisson er i konstant endring, vi har gått fra å være 17 til 48 ansatte på ett år. Vi har også utvidet virksomheten til Stockholm gjennom oppkjøp. Men én ting som aldri vil endre seg, er vårt kundefokus.

Våre kunder kommer alltid først. Og, vi er stolte av at dette gjenspeiles i kundeundersøkelser og i samtaler med kundene. Forrige uke hadde vi besøk av vår kunde Norwegian for å diskutere våre planer fremover, og vi fikk sjansen til å lytte til deres ønsker. Vi er avhengig av kundenes tilbakemeldinger for å bli bedre. Målet i tiden fremover er å bli enda flinkere til å utvikle oss sammen med kundene.

Møter med kunder bidrar til kontinuerlig forbedring av hele produktet. Når man møtes kan kunden utdype og vise hvordan produktet brukes. Slik lærer vi nye ting, og får en oversikt over hva som fungerer og hva som må gjøres. Jeg gleder meg til å samarbeide enda bedre med kundene i tiden fremover!

Carrie Chung, Zisson,senior rapporteringsutvikler.

Dette er kjent som menneskesentrert innovasjon. Det er en filosofi som gjør det mulig for et team å lage produkter, tjenester og systemer som imøtekommer behovene til sine kunder. I Zisson gjør vi dette ved å bruke en “jobs to be done”-metode. Når man forstår menneskene, og utvikler fra deres perspektiv, kommer man frem til idéer man ikke nødvendigvis kunne resonnert seg frem til selv. Samtidig, vil brukeren føle en større tilhørighet til produktet når de får være med på prosessen.

Ved å bruke “jobs to be done” metoden i workshops med kundene, får vi sanntidsdata og flott brukerinformasjon.

Alejandro Orduz, Zisson, ui/ux-designer.

“Vår globale 24/7 operasjon krever en kontinuerlig tilgjengelighet av stabile og brukervennlige systemer for kundedialog. Zisson har en nøkkelrolle i vår suksess.”