Zisson kjøper hjem kundesenterportefølje

Zisson kjøper hjem kundesenterportefølje

Zisson har i dag signert en kontrakt med Techstep AS som gjelder utkjøp av Techstep AS sin andel av kundesenterporteføljen som er bygget opp i felleskap gjennom et 6 års langt partnerskap.

Zisson har siden 2015 hatt en strategisk beslutning om å fokusere på salg via partnere. I april 2015 signerte Zisson sin første partneravtale med Techstep og i løpet av de siste 6 årene har det gode partnerskapet skapt en portefølje av betydelig størrelse. Techstep og Zisson vil fortsette det gode samarbeidet fremover, men i en form der begge selskapene bedre utnytter sine rendyrkede kompetanseområder. Selve transaksjonen gjennomføres like over nyttår, og handler om å frigjøre tid og oppmerksomhet til å komme tettere på de som bruker produktene våre, slik at løsningene våre kan gi maksimal kundeverdi.

«For oss betyr det at vi kan være tettere på kundene våre», sier CEO i Zisson Andrè Jensen, før han følger opp med å si at kundene vil oppleve at de vil bli fulgt opp tettere og få mulighet til å påvirke fremtidig utvikling av løsningene på en helt annen måte enn tidligere.

Dette oppkjøpet er det tredje oppkjøpet til Zisson, fra før har Zisson kjøpt opp Clear IT i Sverige (nå Zisson AB), og i januar i år ble Martech-selskapet Socialboards kjøpt opp og er nå en del av Zissons portefølje. Dette gjør at Zisson nå kan tilby sine Nordiske kunder et moderne onmikanal kundesenter, spesielt utviklet for nordiske kunders behov.

Zisson eies av Private Equity selskapet Verdane har mer enn 50 ansatte i Norge og Sverige, og betjener over 500 kunder i et bredt spekter av bransjer innen privat- og offentlig sektor.