Vi vil lære kunstig intelligens norsk

Hvordan skal vi tilpasse KI den norske kulturen? 

Med ny digitaliseringsminister som går ut og sier at regjeringen endelig vil lage en nasjonal strategi for kunstig intelligens (KI), er det viktig å sette fokuset på hvordan vi skal tilpasse teknologien det norske språket, lovgivningen og kulturen. Kunstig intelligens er sterkt økende innenfor varierte områder, men hvor moden er egentlig denne teknologien og finnes løsningene i det hele tatt på norsk?

Kunstig intelligens er ikke noe som kommer, det er her allerede og blir brukt daglig av de fleste. Det er både Spotify og Netflix beviser på. Samtidig har flere segmenter i næringslivet som blant annet kommuner, retail og finans benyttet seg av chatbot-teknologi. Chatbots kan ha en negativ påvirkning på forholdet kunder har til en bedrift; Når man ønsker å få svar på en henvendelse, og ikke får det fordi chatboten ikke er godt nok utviklet eller ikke gjenkjenner språket, går det selvfølgelig utover kundetilfredsheten. 

Hvorfor skal KI lære norske verdier?

Man tar raskt avstand hvis teknologien ikke forstår hva du sier eller hvordan du tenker, som når autocorrect «retter» feil for tiende gang, eller hvis en horrorfilm-fan bare får opp forslag på kostyme dramaer på Netflix. Morgendagens teknologi skal forstå hva du skriver, hva du trenger og hva du sier, og den skal predikere hva du kommer til å spørre den om. Derfor er det viktig at teknologien forstår språket, at den «forstår» verdigrunnlaget vårt og at den respekterer lovene og reglene vi har i det norske samfunnet. Vi ønsker regjeringens satsning skal bli en suksess, og da er det elementært å ha disse tankene i bakhånd. 

KIRN som inkubator

Zisson er stolte av å ha blitt Gullsponsor for KIRN (Foreningen for kunstig intelligens og robotikk Norge). Kunstig intelligens (KI) blir en stadig viktigere del av hverdagen vår. Vi i Zisson er opptatt av at utviklingen også må skje på norsk og med norske verdier og norsk lovgivning i tankene.

Vi i Zisson jobber daglig med å gjøre kundesenterløsningen vår Wave smartere. Løsningen skal gi deg valg gjennom tale, men fremover skal den også forstå hva du skriver, hva du sier og hele tiden tilpasse valgene du får basert på hvem du er. For å få til dette må vi bli gode på KI, og vi må ha KI som forstår norsk. Derfor et det så viktig for oss at KIRN er etablert for å danne et forum hvor norske bedrifter kan treffes og utveksle ideer og finne sammen som samarbeidspartnere. Vi er stolte som får lov til å være med på å bidra her da vi tror at KIRN vil være en viktig uavhengig inkubator hvor næringsliv og akademia finner sammen.

Zisson ønsker å takke initiativtakerne i KIRN for å bane vei og få KI og robotikk på agendaen

Noen må gå foran og bane vei, og vi i Zisson vil berømme pionerne i KIRN-styret for å bane vei og takke de for en fantastisk innsats så langt (KIRN). Vi vil samtidig takke de for tilliten de har vist oss med at vi nå er blitt foreningens første Gullsponsor. Det blir spennende å se hvordan digitaliseringsministeren legger opp strategien fremover, vi håper vi kan være med å påvirke fremtiden til KI i Norge og den gode samtalen, som vi håper kommer til å foregå på norsk.  

– Veldig hyggelig for oss å få anerkjennelse fra så kreative, innovative og hyggelige(!) mennesker som Zisson representerer. Vi ser at arbeidet KIRN har startet vekker interesse og at det nesten bare er fantasien som setter grenser for hva vi kan engasjere oss i, sier nestleder i styret og kommunikasjons- og presseansvarlig i KIRN, Terese Troy Prebensen.