Vår tilstedeværelse kan utgjøre forskjellen på liv og død

KIRKENSSOS

Vår kunde Kirkens SOS er landenes største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Den store mengden henvendelsene som kommer inn til Kirkens SOS hvert år, blir besvart av nærmere 1000 godt opplærte frivillige medarbeidere.  De gjør alt i sin makt for å lindre smerten ved følelsesmessig og eksistensielle kriser – og slik også forebygge selvmord. Vi tok en prat med Lene Bergset om det å lete etter håp og viktigheten av tilgjengelighet.

Kan du fortelle litt om hva Kirkens SOS gjør?

Kirkens SOS er tilstede – det er den viktigste jobben vi gjør. Vi er her alltid – og for alle som trenger noen å snakke med. Uansett hva du har gjort eller hva livet har gjort mot deg – så er vi her for å lytte til deg – døgnet rundt, alle dager og hele året. Det som er ekstra spesielt med Kirkens SOS er at alle som svarer på telefon, SOS-melding og chat, er godt opplærte frivillige medarbeidere. Ingen får betalt for å svare på henvendelsene hos oss – og dette er det mange som ringer og skriver til oss som opplever som veldig fint, og sier at det gjør noe med selve møtet som skjer. 

Man trenger ikke å ville ta sitt liv for å ringe Kirkens SOS – vi er her for alle og uansett.

Alle frivillige medarbeider hos oss er godt opplært til å møte alle som tar kontakt med åpenhet og respekt. Ingen samtaler er like, og de tåler å høre om livet akkurat som det er. Vi er også en anonym tjeneste. Det betyr at vi ikke vet mer om innringerne og innskriverne enn de selv velger å fortelle oss. Dette er viktig for mange – og bidrar også til at det er mulig å snakke om temaer som kanskje er vanskelige å sette ord på til sine nærmeste. 

Dere tar imot samtaler, hver eneste dag, både natt og dag, også i ferier og høytider. Hvor viktig er det at dere har en robust telefonløsning i disse situasjonene?

Det er livsviktig. Vi er en krisetjeneste på telefon og internett , og vi gjennomfører hundrevis av samtaler hver dag – mange av disse er kritiske. Dersom vi har nedetid – er det folk som ikke kommer gjennom. Dersom samtalene blir brutt – kan det være midt i en fortelling som noen forteller for aller første gang – eller kanskje midt i en avtale om å holde ut livet litt til… Vi må kunne stole på løsningene våre når vi tilbyr denne type tjeneste.

Dere er tilgjengelig på flere kanaler, hvilke og hvorfor?

Det er viktig å være tilgjengelig på de kanalene der folk er mest komfortable med å søke hjelp. Det har alltid vært vikitg for Kirkens SOS å være et så lavterskeltilbud som mulig – og enklest mulig å bruke. Det var lenge på telefon – men fra 2001 begynte vi med SOS-melding (en slags e-posttjeneste, men der du må ha “innboksen” på våre nettsider for å ivareta anonymiteten), og SOS-chat satte vi i gang høsten 2010. Vi opplevde at de fleste som kontaktet oss på telefonen var over 30 år – og vi ønsket å bli mer tilgjengelige for unge mennesker – og da ble chat det opplagte alternativet. 

Kirkens SOS sine verdier omfatter frivillighet, åpenhet, tilgjengelighet og anonymitet. Det er også vårt formål å se, støtte og styrke alle som tar kontakt. 

Dere gir innringere anonymitet, tilgjengelighet og muligheten til å være åpne. Hvor viktig er det å bevare disse verdiene når dere valgte kontaktplattform?

Enormt viktig, vi må gi tryggheten i å kunne være anonym for å få mennesker for å åpne seg. Dette gjelder både på telefon og i de skriftelige tjenestene. Alle som kontakter oss må kunne stole på at vi ikke vet mer om dem enn de velger å fortelle – og de må kunne stole på at det er sikre forhold som gjør at ikke det de sier eller skriver kommer på avveie. Dersom de ikke kan stole på oss – vil de nok heller ikke ta kontakt i livets mest sårbare stunder.

Lene Bergset

OM KIRKENS SOS

  • Kirkens SOS omfatter elleve lokale SOS-sentre, samt landssekretariatet i Oslo.
  • De mottar omkring 300 000 henvendelser hvert år og besvarer nærmere 200 000 av dem.
  • De har tre ulike tjenester: Telefon, SOS-melding og chat.
  • De skal søke å lindre smerten ved følelsesmessig og eksistensiell krise – og forebygge selvmord.
  • Totalt har Kirkens SOS nærmere 1000 frivillige medarbeidere og i overkant av 40 ansatte.
  • Kirkens SOS mottar offentlige tilskudd, men er avhengig av gaver for å opprettholde og utvikle virksomheten.
  • Kirkens SOS ble stiftet i 1974.
  • https://www.kirkens-sos.no
På bildet: Lene Bergset, Kirkens SOS.