Kraftig vekst

I utgave 3 av Kapital kan du lese om vår fantastiske vekst og fremtidige mål. Vi er stolte av hva vi har oppnådd som ett team. Dette er et resultatet av høye ambisjoner og hardt arbeid. Vi gleder oss til å fortsette på denne reisen!