Hvordan kan din kundekommunikasjon bli rustet for en krise?

Client Communication

De fleste virksomheter har en kommunikasjonsstrategi, men det kan være vanskelig å forberede seg på en krise. Zisson kan hjelpe deg, og vi har i løpet av de siste dagene satt opp flere løsninger på̊ 24 timer for mange små̊ og store foretak. Vi tilpasser og bygger løsninger som passer deres behov. Her er noen av våre tips som dere kan sette opp i dag for å ruste deres kommunikasjon under denne krisen:

Q&A – Henvendelseslogg

Mange innringere lurer ofte på det samme, vær derfor nøye på å følge henvendelsene. Noter spørsmål og gode svar med utgangspunkt i dine beste ansatte. Deretter kan du bruke disse spørsmålene og svarene på en informasjonsside som du kan lede kundene til når de ringer. Du kan enkelt systematisere henvendelser ved å bruke henvendelsesloggen i kontaktsenteret. 

Telefoniflyt

Sett opp en enkel løsning, som begrenser antall anrop ved at man veiledere samtalen til et informasjonssted, fremfor å la dem stå i kø med lang ventetid. Det kan man gjøre ved å tilby innringere informasjonsmeldinger, mulighet for tilbakering, talemeldinger eller SMS underveis i samtalen. 

Chatbot – Hjelp med kundeservice!

Jo mer du digitaliserer i bedriften din, jo enklere og bedre blir det å «ansette» en chatbot/hybridbot til å ta unna repetitive henvendelser, og spørsmål til ugunstige tidspunkt.

Zisson samarbeider med flere leverandører av AI-løsninger for å kunne skreddersy og tilby riktig løsning til din virksomhet. Av dette har vi lært at alle har ulikt behov, kompetanse, budsjett og implementeringstid. For oss er det viktig å lytte til kunden, og være rådgivere. Her kan vi raskt hjelpe din bedrift med å digitalisere kundeservice og avlaste dine ansatte. Vi har også skrevet om hvordan hybridbots kan redde varehandelen, men den gjelder også for flere bransjer.

Tilstedeværelse på alle kanaler

Bruk denne tiden til å sette opp nye kommunikasjonskanaler for å informere og kommunisere med dine kunder. Dette er en viktig tid å vise at man er tilstede for alle sine kunder, og mange kunder prefererer skriftlige kanaler. Det kan også være enklere å følge opp kundene skriftlig, og minimere telefonkøen. Her kan du be kundene følge oppdateringer med ny informasjon kontinuerlig. Alle henvendelser og kommentarer fra for eksempel Facebook Messenger og kommentarer på Facebook-veggen vil gå inn i samme løsning som alle andre skriftlige henvendelser, så det blir like lett å følge opp kundene her som på SMS eller mail. 

Vi håper du får bruk for noen av disse tipsene, og ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer!

 Ring 09283 eller 21009700 og velg 1. Rune, Alexander, Patrik og Hege står klar til å hjelpe deg.