Er arbeidslivet en stafett?

Overdragelse av arbeidsoppgaver er en kritisk del av arbeidsdagen. Prosesser for å gjøre dette så sømløst som overhodet mulig er en essensiell del av enhver suksessfull bedrift. I Zisson jobber vi mot felles mål. Vi bryr oss og respekterer hverandre, og alle tar ansvar for å bidra i teamet. Det er sånn de gode resultatene blir til!

Arbeidsoppgaver = stafettpinner

Zisson vokser i en enorm fart: På denne tiden for et år siden var vi 17 ansatte, nå nærmer vi oss 35. Vi er svært takknemlig for denne veksten, og respekterer at det krever mer av hver enkelt for å beholde lagfølelsen og bygge tillit. Arrangementer som Holmenkollstafetten er en fin måte å bygge opp teamet og verdsette viktigheten av samarbeid.

I arbeidsdagen er det forventet at man gjør jobben sin så godt man kan før man gir pinnen videre til nestemann. Når man skal ta stafettpinnen videre er det viktig å fokusere på veien foran deg. Det samme gjelder med overrekkelse av arbeidsoppgaver. Dette betyr også at en oppgave ikke er ferdig før du har gjort klar en god veksling til neste person. Denne tilliten er alle arbeidsplasser avhengig av for å blomstre. Hvis en kollega gjør en feil, vil et godt team jobbe sammen for å rette opp problemet, ikke peke fingeren mot den som ikke har fått ut hånden raskt nok i vekslingen. Å stå sammen uansett hva, er vår styrke. Vi jobber sammen mot felles mål, og vi har det gøy underveis i løpet.

Zissons lag under Holmenkollstafetten 2019