Helsesista og Kirkens SOS starter samtaleplattform med psykologer

Helsesista Kirkens SOS

Vår kunde Kirkens SOS tok kontakt med Helsesista, Tale Maria Krohn Engvik, for å dele sin krisetjenesteplattform etter å ha sett at Helsesista ville sette i gang en samtaleplattform med psykologer. Tilbudet “SnakkLitt” er et tiltak under den unntakstilstanden vi befinner oss i. Zisson er stolte av at Kirkens SOS og Helsesista bruker vår kommunikasjonsplattform i sitt viktige arbeid. Zisson ønsker å bistå med det vi kan i den situasjonen vi er i nå!

– Vi er så utrolig glade for at vi har fått til dette, og jeg er enormt takknemlig til alle som har meldt seg som samarbeidspartnere, sier Fagansvarlig i Kirkens SOS, Lene Hopland Bergset.

– Mange unge er nå usikre og redde. De trenger informasjon, trygghet og trenger å bli møtt med forståelse fra trygge voksne. Mange voksne har det også vanskelig, er usikre og bekymret i denne tiden. Noen står i vanskelige livssituasjoner fra før, noen opplever at det koker over med små barn, og/eller større barn hjemme som har ulike behov. Her kan det være til stor hjelp å få en uformell samtale med psykolog, sier hun.

Du kan lese mer om krisetjenesteplattformen Zisson leverer til Kirkens SOS her: https://www.zisson.no/kirkens-sos/

Les mer om prosjektet her:

SnakkLitt: https://snakklitt.no/

Velferd.no: https://velferd.no/helse/2020/helsesista-og-kirkens-sos-starter-samtaleplattform-med-psykologer

iTromsø: https://www.itromso.no/nyheter/2020/03/19/Helsesista-og-Kirkens-SOS-oppretter-%C2%ABPsykologpraten%C2%BB-21386866.ece

Nyby: https://nyby.no/nyheter/helsesista-og-kirkens-sos-starter-samtaleplattform-med-psykologer