Optimalisering starter med hver enkelt

Alle virksomheter er satt sammen av mennesker som må samhandle.

En av Zissons etablerte verdier er at vi skal være et team. Det betyr at vi jobber mot felles mål, og vinner og taper sammen. Vi bryr oss om og respekterer hverandre, og alle tar ansvar for å bidra i teamet og føler eierskap til egne og felles oppgaver.

Bedrifter er en lagsport – BETA Team Performance

For å lykkes, krever dette en velfungerende struktur og prosess som innebærer at vi i fellesskap bestemte oss for å gjennomføre en BPI-undersøkelse (BETA-medarbeidsundersøkelse) i første trinn sammen med diskusjoner rundt og implementering av tilbakemelding fra ansatte. Innen 2019 er det planlagt 2-3 BPI / BI-undersøkelser for å følge utviklingen i denne viktige ekspansjonsfasen nøye. Grunnlaget for denne prosessen er å videreutvikle selskapets styrker. Målet med dette er å skape dialoger, økt engasjement og forandring i hverdagen, noe som frigjør lagets potensial og øker vår evne til å oppnå økt lønnsomhet og andre strategiske mål.

I alle team starter prosessen hos den enkelte, og det er sammen vi er aller best!