Endring i regler for telefonnummer til kundeservice

Telemarkedet er som resten av verden i rask endring. Dagens mobilabonnement er i hovedsak slik at «all» telefonibruk innenlands er inkludert i abonnementet. Samtidig har teleoperatørene videreført en praksis hvor taletrafikk til 5-siffer og 8xx-nummer faktureres i tillegg.
En ny EU-dom forbyr nå bruk av denne type nummer til kundeservice telefoner til privatmarkedet. Her skal samtaleprisen ikke overstige prisen for vanlige mobil- og fasttelefonnummer.

Kravet fra EU er at det skal klargjøres for kunden at bruk av dyrere nummer skal opplyses om, og at dette vil kunne medføre tilleggskostnader. Forbudet mot tilleggskostnader gjelder for alle former for spesialnummer for kundeservice. Det vil si alle nummer som begynner på 800, 810, 815 og 850 samt 5-sifferede nummer.

Kravet er at det innen 15. oktober i 2017 skal etableres løsninger som ikke medfører tilleggskostnader for kundeservice.

Zisson vil selvsagt innrette seg etter regulering og pålegg. I dette tilfellet er det ikke så mye vi kan gjøre med egne tjenester, det er teleoperatørene som bestemmer hva de skal faktureres egne kundene. Dere som kunder av
Zisson bestemmer selv hvilket nummer dere vil oppgi som kontaktinformasjon.

Vi anbefaler alle våre kunder som benytter spesialnummer for kundeservice å etablere et nummer uten tilleggskostnader som et alternativt gratis kontaktpunkt for kundeservice samtidig som det etablerte spesialnummeret videreføres. Det gir innringer valget, som kan velge gratis nummer eller det som er enklest å huske. For tjenester som ikke er kundeservice kan man videreføre spesialnummer slik man har i dag.

Tilgjengelighet er i utgangspunktet grunnlaget for at man velger 5-sifret eller 800-nummer. De er enkle å huske og har ofte vært brukt aktivt i markedsføringen. Vår anbefaling er å opprettholde numrene, men opplyse om tilleggskostnaden for kundeservice. Samtidig som man lanserer et geo-nummer som et kostnadsfritt alternativ. Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg med å skaffe og etablere et hensiktsmessig og «enkelt» geo-nummer i telefoniløsningen din innen 15. Oktober.