Zisson logo


Zisson er et innovativt IT-selskap med kontorer i Oslo og Stockholm, som utvikler og drifter kontaktsenter- og sentralbordløsninger. Zisson ble etablert i 2007 med ambisjoner om å forenkle og forbedre kommunikasjonen mellom bedrifter og sluttkunder. Vår visjon er enkel - vi skal være førstevalget til alle virksomheter som tar kundereisen på alvor! Våre engasjerte kollegaer er avgjørende for å nå målet vårt, og verdien som står sterkest hos oss er at vi er ett team.

Vi er stolte av å være partnere med ledende firmaer som ønsker å levere de beste tjenestene for kundekontakt. Våre partnere er Telenor, Techstep, Friday Networks og Mobit. Sammen med våre partnere har vi 400 kunder i offentlig og privat sektor. Siden 2018 har Verdane Capital vært vår investeringspartner. I 2019 gjorde vi vårt første oppkjøp, det svenske selskapet Clear IT. Vi har fokus på kundedrevet utvikling, trender i markedet og den nyeste teknologien. I Zisson har man muligheten til å påvirke egen arbeidsdag, sette dagsorden og drive utviklingen fremover.

I begynnelsen av 2021 utvidet vi tilbudet for kundedialog gjennom oppkjøpet av mar-tech selskapet, Socialboards. Socialboards samler all kundedialog i sosiale medier, live chat og e-post i ett ticketing-system. Sammen vil Zisson og Socialboards levere enda bedre kundesenterløsninger til markedet.

Corporate Social Responsibility (CSR)

We take corporate social responsibility seriously and want to enact positive change. We work towards equality and diversity in all parts of our organization. We make socially responsible choices to reduce the company's environmental footprint and limit waste. We are proud to say that over 90% of our employees choose an environmentally friendly travel route to work. We further support our local community by making charitable efforts to several youth sports teams. We also have student trainee/internship programs. In addition, we provide free support annually to the national Norwegian charity fund-raising event called: “NRK TV-campaign”. We are gold sponsors for KIRN (Forum for Artificial Intelligence and Robotics Norway) to influence the discussion around AI in Norway. As a tech company, we focus on universal design and, among other things, have developed a switchboard for the blind in our solution. This creates working opportunities for employees with visual impairment in businesses that use our contact center solution.

Our values

Get the job done: We are always striving to cooperate with key tasks, to efficiently deliver quality at the agreed upon time.

Simplicity: Our internal and external communication is direct and open with short decision-making cycles. Our products are intuitive to the degree that it minimizes any need for a training period.

One team: We work together towards our goals and win and lose together. We are Zissonians, which means that we care about and respect each other. It also means that everyone takes a responsibility to contribute in the team, and feels ownership to own and collective assignments.