Digital strategi i små og mellomstore bedrifter

Zisson KIRN Paul Chaffey

Forrige uke hadde Zisson besøk av statssekretær Paul Chaffey og KIRN for å diskutere nasjonal strategi for kunstig intelligens. Zisson er gullsponsor for Forening for kunstig intelligens og robotikk Norge (KIRN). KIRN skal være en aktiv bidragsyter i offentlig debatt, og være en brobygger mellom akademia, samfunn og næringsliv. 

Vi må ha med akademia, men det er like viktig å forstå hvordan KI fungerer i praksis

En viktig diskusjon i tiden fremover blir informasjonsdeling mellom bedrifter som jobber med og bruker kunstig intelligens daglig. Vi må lære av hverandre. KIRN vil ha en nasjonal og uavhengig hub for informasjonsdeling. 

Paul Chaffey «Vi ble utfordret på hvorfor vi ikke hadde en nasjonal strategi på kunstig intelligens, slik som andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Det er ikke alt man må ha egne strategier på, men KI skaper noen etiske og verdimessige problemstillinger som også hører til i politikken»  

Teknologi står som svaret på flere av utfordringene Norge møter fremover. Fra økningen i helse og omsorgssektoren til det grønne skiftet, så er det teknologi som er løsningen. 

Paul Chaffey «Et nettverk for innspill på hva som skjer i praksis er svært nyttig. Vi har store muligheter nå vi ikke hadde før, på grunn av utviklingen innen teknologi»  

Vi må løfte frem SMB området 

For KIRN er det også viktig at man løfter frem små og mellomstore bedrifter (SMB) når det kommer til informasjonsdeling. 99% av norske bedrifter faller under SMB-kategorien. Disse har ikke det samme grunnlaget for å finne informasjon selv, og de trenger en kunnskapsbase slik som KIRN kan tilby. I en slik digitaliseringsfase som alle aspekter av samfunnet går gjennom, er det viktig at vi får med alle. 

Paul Chaffey «SMB har større utfordringer med å se hvor de skal gå videre, hvor utdanningstilbudene ligger og den kunnskapen som trengs for å omstille seg». 

Målet videre blir å ufarliggjøre og klargjøre teknologi og mulighetsområder for SMB. Hans Olav Bakås, styreleder i KIRN «Utfordring vi ser i SMB segmentet er at de ikke har begynte å jobbe med digitale strategier, som følge av at de mangler mulighets orientering og innsikt. Vi ser flere virksomheter i SMB-segmentet som mangler tilgang på grunnleggende kompetanse til å møte den analoge digitale transformasjonen vi nå skal gjennom» 

Det blir spennende å se hva som blir det neste steget for SMB i digitaliseringsstrategien, men at regjeringen og organisasjoner som KIRN møtes for å utveksle erfaringer og strategier er definitivt et steg i riktig retning.

Les videre