Innringers anonymitet var avgjørende for at Bipolarforeningen valgte Zisson

Innringers anonymitet var avgjørende for at Bipolarforeningen valgte Zisson

I Norge er det 160 000 mennesker med bipolar lidelse, og Bipolarforeningen er den eneste organisasjonen som jobber for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende.

Bipolarforeningen hadde behov for et kontaktsenter da de over tid hadde merket et økt trykk i antall henvendelser. Tidligere ble innringere satt i kontakt med ansatte, men ønsket om en anonym telefonlinje som betjenes av frivillige gjorde at valget falt på Zisson.

«Anonymiteten til Zisson var helt avgjørende for at vi valgte dem», Silje, Bipolarforeningen.

Implementeringen av ny telefonlinje har avsatt mye tid for de ansatte og har også gjort at de har kunnet utvide åpningstidene sine og dermed hjelpe flere. Foreningen bruker også Zisson’s sentralbord, og ønsket en telefonlinje som kunne kobles opp mot dette.

«Implementeringen av ny telefonlinje har gått veldig bra og uten noen komplikasjoner. Hege (Løsningsarkitekt, Zisson) har vært veldig behjelpelig under hele prosessen» Forteller Silje.