Er din virksomhet beredt hvis en krise oppstår?

Dagens samfunn opplever stadig oftere ekstreme hendelser og kriser som dessverre ofte omfatter mennesker og deres pårørende. Vi er avhengig av at virksomheter har støtteapparater som fungerer i disse situasjonene. Det er viktig å stille sin egen virksomhet spørsmålet

“Hva gjør vi hvis det verst tenkelige skjer?”

Beredskapsløsning

For at samfunnet kan møte og hjelpe de berørte på en best mulig måte, er det viktig at telefonstormen ikke blir en del av krisen, men en smidig behandling av de som har det vondt. For oss er det viktig at støtteapparatet skal ha verktøyene på plass. Derfor fokuserer vi mye på hvordan støtteapparatet skal fungere og at organisasjonen rundt er tilpasset behovene. 

Det er viktig at det er etablert hvem som står ansvarlig når en situasjon oppstår. På den måten er maskineriet velsmurt nok til å håndtere den aktuelle situasjonen. De som skal svare innringerne må ha evne til å lese innringer og utstråle trygghet til de berørte, og på denne måte avhjelpe krisen.

Kontakt oss for profesjonell rådgivning, og for å kartlegge din virksomhets behov!

Løsningen er en skytjeneste som er operatøruavhengig og geografisk uavhengig

Zissons beredskapsløsning er en skybasert, fleksibel og fullverdig telefoniløsning som håndterer store mengder anrop når en krise måtte inntreffe. Slik kan våre kunder få teknologien til å møte kriser på en så smidig måte som mulig. Virksomheten styrer henvendelsene og kan legge til agenter, endre løsningen etter behov og aktivere talemeldinger. Zisson sitt supportapparat sikrer stabil drift med vakt 24/7/365. Vi har teknikere som svarer og kan starte feilretting umiddelbart.

Kommunal beredskapsplikt

Forskriften om kommunal beredskapsplikt krever at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet. Kommunen skal være forberedt og ha en plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte.

Enhver kommune er avhengig av å ha en kommunikasjonsplattform ettersom de er en fungerende kommunikasjonskanal til og for sine innbyggere. Zissons løsning er allerede valgt av 25 kommuner. De er forberedt om det skulle være ekstremvær, ras, flom og eller andre krisesituasjoner. Er din kommune beredt?

Kontakt oss for å få en gratis demonstrasjon av vår løsning, så kan vi vise deg hvordan vi kan styrke din virksomhets beredskapskommunikasjon.