Workshop med PostNord og Techstep

I dag har vi hatt workshop med PostNord Norge og Techstep for å hjelpe Postnord med kundehenvendelser i tiden som kommer. De ønsker å være godt forberedt til både Black Friday og alle julegavene som snart skal sendes.  Sammen skal vi bli best på å håndtere kundehenvendelser i fremtiden!  

NRK TV-aksjonen 2018

I 2018 gikk støtten til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Det er viktig at alle som ønsker å bidra kommer gjennom, og derfor håndterer vi telefonsamtalene for TV-aksjonen helt gratis. For Zisson er det viktig å bidra med det vi kan!  

Nye eiere og økt satsing i Zisson AS

Zissons langsiktige og langvarige eiere Skagerak Maturo har de siste 10 årene vært selskapets største eier. Skagerak Maturo har nå solgt sin eierandel i Zisson AS til Verdane Capital Partners. Salget ble gjennomført i august 2018 og nytt styre er allerede etablert. For våre kunder betyr dette at Zisson vokser …

Telefoni og Chat, kjernen i moderne kundedialog

En dialog er ofte en løpende meningsutveksling for å skape forståelse og å utjevne motsetninger (Wikipedia). Når man ikke er i fysisk nærhet av hverandre er det fremdeles telefoni som er den mest anvendte formen for dialog. Zisson ser at Chat nå blir etterspurt og brukt mer og mer. Det …

SMB markedet tar grep om kundereisen

Kundereisen, det nye buzzordet som brukes for å beskrive at man setter kunden i sentrum og forsøker å tilpasse prosessen slik at kunden får en god opplevelse. Mange virksomheter kjenner konkurransen sterkere på kroppen og gjør nå aktive grep for en bedre kundereise. Norske teknologipionerer tar del i kundereisen Zisson …

Endring i regler for telefonnummer til kundeservice

Telemarkedet er som resten av verden i rask endring. Dagens mobilabonnement er i hovedsak slik at «all» telefonibruk innenlands er inkludert i abonnementet. Samtidig har teleoperatørene videreført en praksis hvor taletrafikk til 5-siffer og 8xx-nummer faktureres i tillegg. En ny EU-dom forbyr nå bruk av denne type nummer til kundeservice …

HTML5 – den nye standarden for Zisson tjenester

HTML5 er den nye standarden for webutvikling som gjør det mulig å lage interaktive webløsninger for alt fra mobile enheter og nettbrett til datamaskiner. Et av hovedmålene til HTML5 er å minimere behovet for webapplikasjoner som Adobe Flash, QuickTime og Silverlight. Zisson har over lengre tid jobbet med neste generasjon …