Telefoni og Chat, kjernen i moderne kundedialog

En dialog er ofte en løpende meningsutveksling for å skape forståelse og å utjevne motsetninger (Wikipedia). Når man ikke er i fysisk nærhet av hverandre er det fremdeles telefoni som er den mest anvendte formen for dialog. Zisson ser at Chat nå blir etterspurt og brukt mer og mer. Det gir en ny dimensjon, kan forbedre effektiviteten i dialogen for …

SMB markedet tar grep om kundereisen

Kundereisen, det nye buzzordet som brukes for å beskrive at man setter kunden i sentrum og forsøker å tilpasse prosessen slik at kunden får en god opplevelse. Mange virksomheter kjenner konkurransen sterkere på kroppen og gjør nå aktive grep for en bedre kundereise. Norske teknologipionerer tar del i kundereisen Zisson er et norsk teknologiselskap bygget av pionerene innen sammenkobling av …

Endring i regler for telefonnummer til kundeservice

Telemarkedet er som resten av verden i rask endring. Dagens mobilabonnement er i hovedsak slik at «all» telefonibruk innenlands er inkludert i abonnementet. Samtidig har teleoperatørene videreført en praksis hvor taletrafikk til 5-siffer og 8xx-nummer faktureres i tillegg. En ny EU-dom forbyr nå bruk av denne type nummer til kundeservice telefoner til privatmarkedet. Her skal samtaleprisen ikke overstige prisen for …

HTML5 – den nye standarden for Zisson tjenester

HTML5 er den nye standarden for webutvikling som gjør det mulig å lage interaktive webløsninger for alt fra mobile enheter og nettbrett til datamaskiner. Et av hovedmålene til HTML5 er å minimere behovet for webapplikasjoner som Adobe Flash, QuickTime og Silverlight. Zisson har over lengre tid jobbet med neste generasjon plattform som blant annet inkluderer HTML5. For våre kunder betyr …