AI i offentlig sektor

PUBLICWORLD ZISSON

Den 11. desember 2019 inviterte Computerworld til konferansen Publicworld – digitalisering av offentlig sektor. Zissons Chief Product Officer, Svein Ivar Aadnøy Larsen og markedskoordinator, Sarah Tomine Johannessen, holdt foredrag om “AI i offentlig sektor” for en fullsatt sal med over 200 engasjerte ledere fra offentlig sektor.

Nasjonal agenda om digitalisering

Offentlig sektor er i endring, og Norge har nå en nasjonal agenda om digitalisering og kunstig intelligens. En befolkning med høyere forventninger til sømløse tjenester, samt utfordringer i offentlig sektor rundt teknologiforståelse, økonomi og tidspress, gjør at vi må få en forståelse av hva som finnes på markedet og hvordan andre i samme situasjon har løst disse utfordringene.

Vår kunde Ringsaker kommune sa det så fint: “Det offentlige må lære av hverandre, slik at vi alle sammen kan bli bedre.”

Alle er enige om at teknologi er en del av svaret, men det er ikke enighet om når, hvor og hvordan den skal implementeres med størst effekt.

AI i offentlig sektor

Foredraget “AI i offentlig sektor” belyste bruken av chat, chatbots, voicebots, selvbetjente løsninger, samt kunstig intelligens innen hendelseshåndteringsløsninger. Noen kaller det AI, andre kunstig intelligens eller KI – kjært barn har mange navn.

Vi eksemplifiserte ved å bruke noen av våre kunde-caser, som er offentlige aktører som allerede har vært gjennom en digitaliseringsprosess, og funnet løsninger som fungerer for dem.

Zisson tar en aktiv del i utformingen

Zisson er et IT-firma som ønsker å ta del i utformingen av kunstig intelligens – og vi er med i Standard Norge og gullsponsor av foreningen for Kunstig intelligens og Robotikk Norge. Dette betyr at vi tar en aktiv del i utformingen av fokuset, og vi er opptatt av at det skal være på norske premisser, basert på norske verdier og at den skal ha en omfattende forståelse av det norske språk. Vi trenger samtidig å ha med alle offentlige aktører på laget!

Alle våre offentlige kunder bruker løsningene våre ulikt. Men vi ser at felles for kommuner er at de gjerne starter bruken av AI innen følgende bruksområder: IT Service desk, HR, barnevern, skoler, administrasjon, trafikkplanlegging, informasjon og kommunale tilbud, avfalls-håndtering, eldreomsorg, tillatelser, eiendom, kultur og fritid, voksenopplæring og faktura. 

PS: Har du spørsmål til hvordan våre offentlige kunder har digitalisert og optimalisert sin kommunikasjon? Eller om AI passer for deg? Ta kontakt med oss!